Telefon: 485 101 112

Jaké úřady je nutné kontaktovat s vyřízením pohřbu?

Matrika

Na matriku příslušného obecního úřadu je nutné odevzat občanský průkaz, kopii rodného a oddacího listu. Matrika do jednoho měsíce vystaví úmrtní list, který doporučeně zašle na edresu objednavatele pohřbu.

Obecní úřad s rozšířenou působností

Zde je nutné odevzat řidičský doklad zesnulého a cestovní pas.

Zdravotní pojišťovna

Na kterékoli pobočce zravotní pojišťovny zesnulého odevzdejte kartičku zdravotního pojištění

Vojenská správa

Na příslušné vojenské správě je nutné odevdat vojenskou knížku zesnulého.

Česká pošta

V případě, že zesnulý pobíral duchod, je nutné o úmrtí informovat pobočku české pošty, která zajišťovala výplatu důchodu.