Telefon: 485 101 112

Vložit dotaz do poradny »

Pohřební poradna - zodpovídány jsou dotazy, které se týkají pouze společnosti Likrem s.r.o.

schránka na urny v trojhrobu

Eva Červená, 15.01.2013 (Praha)

Lze do jedné části trojhrobu, kde byl před 40 pochován do země můj bratr, nechat vložit schránku na urny či vybetonovat prostor pro ukládání uren (na dalších místech trojhrobu byli pohřbeni babička s dědou před 30 a 27 lety)?

To nelze jednoznačně říci. Záleží na konkrétním správci pohřebiště a jeho provozním řádu hřbitova. Doporučujeme se obrátit na příslušnou hřbitovní správu.

Uložení urny

Radmila Kuželíková, 09.01.2013 (Praha 4)

Prosím o informaci ,jestli je možné uložit urnu do země na soukromém pozemku, aniž by bylo nutné žádat o nějaké povolení (koho a kde ?) Děkuji Kuželíková.

Ano, urnu s popelem je možno uložit na soukromém pozemku, např. na zahradě. Pokud se jedná o cizí pozemek, měla byste mít souhlas vlastníka.

Likrem s.r.o.

Urna

Majka, 14.12.2012 (Havl.Brod)

Dobrý den, nevlastní sestra uložila do hrobu kde jsem nájemce urnu. Já s tím nesouhlasila ani jsem o tom nevěděla. Jak to vyřešit?A ještě jeden dotaz. Od správce pohřebiště jsme sehnali hrob, který původní nájemce nechce - bezúplatně přenecháno. Stále tam však někdo nosí květiny a svíčky. Může nám provozovatel dát kontakt na původního majetele, aby jsem se s ním domluvila aby kontaktoval případné příbuzné?

Dobrý den,

pokud jste nájemce Vy, nikdo jiný nemá právo rozhodovat, kdo bude uložen v hrobovém místě, na které máte nájemní smlouvu a řádně jej platíte.  Pokud tedy nechcete mít v hrobě urnu, kterou tam nechala uložit sestra, požádejte hřbitovní spolupráci a nechte jí vyndat.

Ke druhé části dotazu - zkuste se dohodnout se hřbitovní správou. Pokud bychom tuto situaci řešili my, tak kontakt na původního pronajímatele bychom Vám nedali, ale napsali bychom mu dopis, ve kterém by byl požádán, aby informoval příbuzenstvo, že již hrob není jeho. Nicméně není záruka, že by to udělal.

Likrem s.r.o.

pohřeb v jiném kraji

Marcela, 01.12.2012 (Sokolov)

Dobrý den. Chci se zeptat, jestli je možné zesnulého, na jeho poslední přání, pohřbít na hřbitově v jiném kraji než bydlel a za jakých podmínek.Děkuji za odpověď. M.H.

Dobrý den,

samozřejmě to možné je. Stačí se domluvit s příslušnou pohřební správou, která spravuje hřbitov, o kterém uvažujete. Přesné podmínky nelze sdělit, neboť každá hřbitovní správa má jiný ceník, jiné požadavky.

Doporučujeme kontaktovat pohřební službu ve Vašem okolí a sdělit jí Váš požadavek. Pohřební služba by měla vše dohodnout a zařídit za Vás.

Likrem s.r.o.

Pochybnosti o skutečném uložení ostatků

Zoja, 27.11.2012 (Jihlava)

Děkuji za obsáhlou odpověď ohledně exhumace. Zachovali jsme se podle vaší rady a pro exhumaci se rozhodli. Bylo po nás požadováno povolení o otevření hrobky z hygieny,kde nám ho bez problémů vydali,ale říkali,že v tak krátké době není potřeba. Opět pohřební služba jednala nestandartně - velice pospíchali, aby k exhumaci došlo hned tento den. Byl dohodnut přesný čas, kdy se za naší účasti bude otevírat hrob, ale už 2 hodiny před tím nás upomínali, že hrob je otevřen. Přesvědčili jsme se,že uložení ostatků bylo v pořádku, Nemůžeme se však zbavit dojmu, že jen proto byl hrob otevřen mnohem dříve. Nejdůležitější pro nás však je, že tělo bylo důstojně uloženo a že nebudeme žít v nejistotě. Nyní po náš pohřební služba požaduje finanční vyrovnání. Nevíme, jak se bránit (radili jste,že pohř.služba pochybila a má hrob otevřít na vlastní náklady) a na soudní cestu rozhodně nebudeme mít sílu. Těch pár tisíc navíc nám za to stojí. Ale je to pro nás veliká zkušenost. Doufám, že nikdo nezažije podobné jednání v psychicky náročném období.

Dobrý den,

jsme rádi, že jste získali jistotu, kde je Váš zesnulý uložen.

Toto je poradna, která vše řeší v obecné rovině. Váš případ už spadá do roviny, která vylučuje možnost kvalifikovaně poradit takto "na dálku".

Obecně řečeno máte několik možností jak postupovat dále:

  • obrátit se na Sdružení pohřebnictví v ČR. Pokud je dotčená pohřební služba členem, tak je povinna dodržovat Kodex cti (Vás se týká odst. 3). V případě pochybení může být vyloučena z řad Sdružení pohřebnictví.
  • Nebo si můžete stěžovat na Živnostenský úřad, který je povinen se Vaší stížností zabývat.
  • Pochopitelně máte možnost jít i do soudního sporu, ale nemyslíme si, že by případný soud byl v zájmu pohřební služby. Protože v takovém případě nelze vyloučit i zájem médií, což by pro dotčenou pohřební službu nebyla příliš dobrá vizitka.

Mimochodem, zákon o pohřebnictví č. 256/2001 sb. hovoří v § 7 odst. 1 písmeno c, že provozovatel pohřební služby je povinen zdržet se ve styku s pozůstalými chování nešetrného k jejich citům.....atd.

Likrem s.r.o.

urny

Jana Vítková, 25.11.2012 (Praha )

Dobrý den. Mám zájem o vyjmutí 2 uren svých rodičů z hrobu a přemístit si je na jiné místo. Pohřební místo /hrob/ bych potom chtěla prodat. První urbna je v hrobě uložená 24 let a druhá 10 let. Potřebuji poradit, zda je to vůbec možné a na koho se mám v tomto případě obrátir. Děkuji za info. Jana Vítková

Dobrý den,

v zásadě to možné je. Na vyzvednutí uren z hrobu se domluvte se hřbitovní správou. Pokud se jedná o následný prodej, tak pochopitelně nejprve je nutné si sehnat dalšího nájemce hrobového místa, který od Vás koupí pomník a hrobové příslušenství.

Takže byste měla postupovat asi takto:

1. přes hřbitovní správu zajistit vyzvednutí uren z hrobu

2. nabídnout k prodeji náhrobek a hrobové zařízení (např. na prodejhrobu.cz)

3. s novým nájemcem dojít na hřbitovní správu a ukončit Vaší nájemní smlouvu a zároveň podepsat novou smlouvu o pronájmu hrobového místa.

Likrem s.r.o.

Pochybnosti o skutečném uložení ostatků

Zoja, 21.11.2012 (Jihlava)

Dobrý den, pohřeb zemřelého bratra se konal v obřadní síni a s pohřební službou bylo předem dohodnuto, že tělo bude vystavené a ihned po obřadu pohřbené do rodinné hrobky v jiné obci. Tělo nám neukázali, nyní říkají, že po pitvě bylo zohavené. Tělo uložili do hrobky dnes až po 5 dnech, protahovalo se to každý den jiným oddůvodněním (např.že v den pohřbu se nestačil připravit hrob, poté, že hrob nebyl nalezen apod.)Bylo dohodnuto, že předem telefonicky oznámí termín, aby se někdo z rodiny ukládání rakve do hrobky zůčastnil.Ale nakonec nám pouze oznámili, že tělo bylo uloženo. Je ze zákona povinné umožnit pozůstalým účastnit se tohoto uložení? Máme podezření,zda nedošlo k omylu,protože nikdo neviděl ani mrtvého ani jeho ukládání do hrobky. Je možné zpětně zjistit,zda rakev byla opravdu uložena a zda nedošlo k záměně? Nechceme nikoho křivě podezírat, ale souhra výmluv se nám zdá nestandartní. Děkuji za odpověď.

Dobrý den,

situaci tak jak jí popisujete musíme označit jako velmi nestandardní. Protože nevíme podrobnosti, odpovíme pouze v obecné rovině.

1. Identifikace zesnulého

Na identifikaci zesnulého máte jako pozůstalí nárok. A to téměř za každých okolností. Jedinou vyjimkou by byla situace, kdyby lékař vydal na tělo zákaz otevření, například z důvodu možné infekce. Argument, že tělo bylo při pitvě zohaveno neobstojí. Navíc pohřební služba má právo odmítnout tělo, pokud by nabyla přesvědčení, že pracovníci patologie po provedené pitvě neudělali všechny nezbytné úkony, či je udělali špatně. A zároveň pohřební služba si může na patologii vyžádat nápravu tohoto stavu. Patologie je povinna předat tělo zesnulého ve stavu, na kterém by nemělo být zjevně patrné, že byla provedena pitva. Pochopitelně jsou vyjimky, kdy tohoto stavu nelze dosáhnout, zvlášť pokud se jedná o tragická úmrtí (autonehoda apod.).

Z tohoto důvodu si myslíme, že pohřební služba udělala chybu.

2. Uložení těla zesnulého do hrobky

V tomto případě absolutně nechápeme, jak mohlo dojít k tomu, že tělo bylo uloženo do hrobky s odstupem 5 dnů. Pokud bychom zajišťovali tento pohřeb my, tak jednoznačně po provedeném obřadu v obřadní síni by do cca hodiny následovalo uložení do hrobky na příslušném hřbitově. A pochopitelně za přítomnosti pozůstalých. Je samozřejmostí, že v případě tohoto druhu pohřbu máme na příslušný den a hodinu zajištěnou u příslušné hřbitovní správy otevření hrobky. Vše je tedy připraveno k uložení těla do hrobky v návaznosti na převoz po obřadu.

Pokud tedy došlo k situaci, tak jak jí popisujete, tak pohřební služba opět pochybila a to velmi hrubým způsobem.

3. Ověření identifikace pohřbeného těla

V tomto případě bychom na Vašem místě trvali na exhumaci pohřbeného těla u pohřební služby, která pro Vás pohřeb zajišťovala. Vzhledem k výše popsaným pochybením bychom vyžadovali, aby exhumace byla provedena na náklady pohřební služby, neboť vznik pochybností o tom, kdo byl skutečně pohřben vyvolala právě ona, protože již od začátku postupovala naprosto podivně a nestandardně.

Znovu opakujeme, že rozbor situace děláme na základě neúplných informací. Proto tuto odpověď berte jako velmi obecnou.

Každopádně pokud se pohřeb odehrál skutečně přesně tak jak popisujete, tak máte právo si stěžovat a požadovat jednak exhumaci, tak i finanční odškodnění.

Likrem s.r.o.

uložení ostatků

Lenka Horská, 11.11.2012 (Komárov u Hořovice)

dobrý den,chtěla bych se zeptat, zda je podle zákona možné mít doma uložené ostatky zemřelé osoby (myslím tím samozřejmě popel v urně) nebo musíme urnu uložit do rodinné hrobky nebo do urnéhového háje.a dále bych chtěla vědět,zda je možné ostatky rozprášit na místě, kde to daná osoba měla ráda.děkuji a přeji hezký den. Lenka Horská

Dobrý den,

je v souladu se zákonem mít doma uloženou urnu s popelem. Není tedy nutné řešit uložení urny do hrobky, či na urnový háj.

Na druhou část dotazu bychom Vám doporučili získat souhlas vlastníka pozemku na kterém uvažujete provést rozptyl. Co ale určitě doporučujeme před samotným rozptylem, je přípravu popela k rozptylu. Jde o to, že po kremaci je popel zbaven kovových částí, ale stále je dost hrubý. Proto se před rozptylem dělá tzv. mletí, které zajistí, že popel je rozemlet na prášek a tím pádem dochází i k podstatně lepšímu vstřebání popela do země.

náhrobní deska

Stezková Anežka, 01.11.2012 (Liberec)

Prosím o sdělení kde se zadává zhotovení náhrobní desky na pomník, se třemi jmény, a v jaké finanční hodnotě. Děkuji za odpověď

Bez konkrétní znalosti rozměrů pomníku, typu kamene lze jen težko odhadnout cenu. Doporučíme Vám kontaktovat kamenictví Kopal, kde Váš dotaz bude zodpovězen konkrétně. Obraťte se na pana Ladislava Kopala na tel. čísle: 603 49 15 15.

Kam s urnou?

Paldusová Martina, 09.10.2012 (Jablonec nad Nisou)

Dobrý den,moje kamarádka má doma urnu svého bratra který byl bezdomovec a chtěla by důstojně svého bratra někam uložit.Sama nemá finance a poprosila mě jestli bych jí nezjistila jak je to s uložením na hřbitově.Můžete mi prosím napsat co je pro mijí kamarádku nejlepší řešení?Mám na mysli nejlevnější variantu uložení bratra.Urnu s popelem má zatím doma.Děkuji moc za odpověď. Paldusová

Dobrý den,

pokud máte na mysli uložení popela v urnovém háji u libereckého krematoria, tak se nabízí 3 varianty pohřbení:

Více informací můžete získat na tel. čísle: 485 101 112